Zakończenie dostępności biblioteki HBO On Demand

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami usługa HBO On Demand (HBO OD) zostanie wyłączona przez nadawcę z dniem 31 sierpnia 2022 roku. Zmiana ta była zapowiadana wraz z uruchomieniem nowej usługi HBO Max, która zastąpiła starszą usługę HBO GO oraz HBO OD.

Informacje o usłudze HBO Max znajdują się na stronie: https://www.jambox.pl/hbomax

28 lipca wszyscy Abonenci posiadający aktywny pakiet HBO z bibliotekami SVOD zostaną powiadomieni o wyłączeniu HBO OD poprzez komunikat na dekoderze. Pełna oferta VOD z HBO jest dostępna wyłącznie w aplikacji HBO Max.