Market-Software łączy się z Logitus

Do klientów Market- Software

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że w dniu 02 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego umożliwił konsolidację naszych spółek, dokonując wpisu połączenia („Połączenie”) „Logitus” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Logitus”) z jej Spółką Zależną, działającą dotychczas pod firmą Market-Software Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka Przejmowana”).

Pragniemy podkreślić, że połączenie Market-Software z Logitus jest wyłącznie zabiegiem formalno-prawnym, który w żaden sposób nie wpływa na zasady naszej współpracy. Będziemy nadal świadczyć Państwu usługi, tak jak do tej pory. Zakres usług, jak i ich ceny pozostają na dotychczasowych zasadach, a tego typu zmiana nie uprawnia do przedterminowego wypowiedzenia umowy, bez ponoszenia opłaty wyrównawczej.

W związku z powyższym, od dnia 02 grudnia br. stroną umowy zawartej z Państwem jest „Logitus” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Orzechowa 5 (80-175 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342884, NIP: 5842686868, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł.

Korespondencję dotyczącą świadczonych usług należy kierować:
• telefonicznie do Biura Obsługi Klienta: tel. 58 710 10 10, 58 355 04 44
• pisemnie na adres: „Logitus” Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
• elektronicznie poprzez formularze na stronie www.logitus.pl lub na adres e-mail: biuro@logitus.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Logitus” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Orzechowej 5, 80-175 Gdańsk. W sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: biuro@logitus.pl lub pisemnie na podany adres.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci mieli dostęp do najnowszych technologii, w połączeniu z atrakcyjnymi ofertami. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

Z poważaniem
Zespół Logitus